VIEWED BY 767,623

Nov 17 2018

दसरा निमित्त्‍ा महाविदयालयाचे कामकाज बंद
News Source
Dr. Sanjay Chakane
दसरा निमित्त्‍ा महाविदयालयाचे कामकाज बंद

कला, विज्ञान आणि वाणिज्यमहाविदयालय इंदापूर, जि. पुणे

विदयार्थी सूचना

दिनांक – 17/10/2018

            महाविदयालयातील सर्व विदयार्थाना सूचितकरण्यात येते की, गुरूवार दि. 18/10/2018 रोजी दसरा निमित्त्‍ा महाविदयालयाचे कामकाजबंद राहिल याची नोंद घ्यावी.

 

                                                                                                                                                  डॉ. संजय चाकणे

                                                                                                                                                            प्राचार्य