VIEWED BY 767,728

Dec 19 2018

मंगळवार दिनांक 20 नोव्हेबर 2018 पासून नॅक च्या कामानिमित्त्‍ा महाविदयालयाचे कामकाज चालू करण्यात येत
News Source
Dr. Sanjay Chakane
मंगळवार दिनांक 20 नोव्हेबर 2018 पासून नॅक च्या कामानिमित्त्‍ा महाविदयालयाचे कामकाज चालू करण्यात येत आहे

कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविदयाल इंदापूर जि. पुणे

प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी सूचना

            महाविदयालयातील वरिष्ठ विभागातील सर्वप्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सूचित करण्यात येते की, मंगळवार दिनांक 20 नोव्हेबर2018 पासून नॅक च्या कामानिमित्त्‍ा महाविदयालयाचे कामकाज चालू करण्यात येत आहे. तरीसर्वांनी दिनांक 20.11.2018 रोजी नियमित वेळेनुसार महावदियालयामध्ये यावे.

 

                                                                                                                                       डॉ. संजय चाकणे

                                                                                                                                                  प्राचार्य